زنان

استقبال شماری از زنان از اهدای مدال شجاعت از سوی کوزوو برای زنان افغانستان

شماری از زنان و دختران در افغانستان از بدست آوردن مدال شجاعت ریاست جمهوری کوزوو برای ایستاده‌ گی زنان در برابر طالبان استقبال می‌کنند و از جهان می‌خواهند بر طالبان فشار وارد کند تا برای آنان اجازه، آموزش، تحصیل و کار را بدهند.

مدال شجاعت ریاست‌جمهوری کوزوو در سال ۲۰۲۴ میلادی دیروز به زنان افغانستان اهدا شد.

قرار بود در این نشست عادله یادگار، مهناز بلوچ، نگینه احمدی و فرشته یعقوبی از افغانستان به کوزوو سفر کنند اما منابع می‌گویند که طالبان اجازه پرواز را به آنان ندادند.

در این نشست ۸۰۰ نماینده از ۴۰ کشور جهان شرکت کردند.

این مدال را مدینه دروازی، عارفه فاطمی و زهرا نادر به نماینده‌گی از زنان و دختران افغانستان آن را تسلیم شدند.

رییس جمهور کوزوو در مراسم اهدای مدال شجاعت ریاست جمهوری به زنان افغانستان گفت که زنان و دختران در افغانستان نه تنها مشکلات را تحمل می‌کنند بلکه مبارزات را نیز رهبری می‌کنند. از این‌رو به گفته او، مردم کشورش از مبارزه زنان افغانستان پشتیبانی می‌کند.

ویوسا عثمانی، رییس‌جمهور کوزوو ،‌ گفت: «امروز این افتخار را دارم که مدال شایسته ریاست جمهوری را به شما اعطا کنم، ما نه تنها از اقدامات شجاعانه فردی شما، بلکه به قدرت جمعی زنان در سراسر افغانستان نیز ارج می گذاریم. شجاعت شما به عنوان یک الهام برای همه ما عمل می کند و به ما قدرتی را یادآوری می کند که در درون هر یک از ما برای ایجاد تغییرات مثبت حتی در چالش برانگیزترین شرایط نهفته است.»

این نشست به هدف گفت‌وگو در زمینه امنیت و صلح و انعکاس صدای بازماندگان خشونت جنسی برگزار شده بود.

سال پار مدال شجاعت ریاست‌جمهوری کوزوو به زنان اوکراین اهدا شده بود.

زهرا نادر از شرکت کننده گان این نشست گفت که زنان و دختران در افغانستان از تمامی حقوق شان محروم هستند.

او افزود: «طالبان احترامی برای حقوق و کرامت انسانی قایل نیستند. آنان در برابر زنان دشمنی و نفرت دارند. با این حال، زنان افغانستان همچنان مقاومت می کنند، صدای خود را بلند می کنند، اما به حمایت شما نیاز دارند. بگذارید واضح بگویم، تا زمانی که طالبان در قدرت هستند، هیچ امیدی به حقوق بشر، امنیت، آزادی، برای زنان و مردم افغانستان وجود ندارد.»

رینا امیری نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای زنان و حقوق‌بشر در افغانستان نیز می گوید که زنان شجاعانه برای گرفتن حق شان در برابر طالبان ایستاده گی و مبارزه می کنند.

او گفت: «کشوری که زنان و دختران خود را کنار زده باشد، یک کشور رادیکال شده است. این یک مساله اقتصادی و یک یک مساله امنیتی است. بیش از چهار دهه است که دیده‌ایم که چالش در افغانستان فقط در افغانستان باقی نمی‌ماند. آنها به منطقه و جهان سرازیر شدند. بنابراین، وقتی می‌گویم که این منافع رهبردی ما است که پشت زنان و دختران بایستیم، می‌گویم که چون در افغانستان بارها و بارها شاهد آن بوده‌ایم دقیقا همان‌طور که سفیر ریور خاطرنشان کرد، نمی‌توان آن را عادی کرد، این نباید قابل پذیرش باشد. هر کشوری در جهان باید از مجراها و قدرت دیپلوماتیک خود استفاده کند تا بایستد و بگوید این قابل قبول نیست، اجازه ندهید که طالبان این را عادی کند.»

همزمان با این، برخی از زنان و دختران در افغانستان نیز از بدست آوردن این جایزه استقبال می کنند.

قرار بود در این نشست زهرا حق پرست از آلمان و عادله یادگار، مهناز بلوچ، نگینه احمدی و فرشته یعقوبی از افغانستان به کوزوو سفر کنند.

رییس جمهور کوزوو در حالی مدال شجاعت کشورش را در سال ۲۰۲۴ به زنان و دختران افغانستان اهدا می‌کند که ملل متحد گفته است طالبان پس از به قدرت رسیدن بیش از پنجاه دستور و فرمانی صادر کرده اند که بر بنیاد آن آزادی ها و حقوق زنان را یا سلب و یا هم محدود کرده اند.