موج

موج: واکنش‌ها به سخنان رییس ستاد ارتش پاکستان

جنرال عاصم منیر، رییس ستاد ارتش پاکستان می گوید ارزش جان یک پاکستانی مهم تر از کل افغانستان است و هشدار داده است که وقتی موضوع امنیت تک تک پاکستانیان در میان باشد می‌تواند کل افغانستان را به آتش بکشاند.

وی می گوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان «تی تی پی» در پاکستان فعال تر شده است.
شمار اندکی از سیاستگران پیشین افغانستان به این گفته‌ها واکنش نشان داده اند اما طالبان تاکنون سکوت اختیار کرده اند.

این موضوع با مهمانان برنامه، خالد پشتون، عضو پیشین مجلس نماینده گان و توریالی زازی، آگاه مسایل سیاسی به بحث گرفته شده است.