موج

موج: گفتگو با انوارالحق احدی

اعضای کانگرس ایالات متحده امریکا در نشستی در باره افغانستان در باره حضور شاه محمد محرابی در میان اعضای رهبری صندوق امانی افغانستان در سویس نگرانی کردند.

در این برنامه موج، این موضوعات با انوارالحق احدی، رییس صندوق امانی افغانستان در سویس به بحث گرفته شده اند.