موج

موج – سفر مولانا فضل الرحمان به کابل؛ پهلوهای پنهان این سفر چیستند؟

مولانا فضل الرحمان که به پدر معنوی طالبان مشهور است در سفری به کابل، تاکنون با سرپرست وزارت خارجه، معاون سیاسی رییس وزیران و رییس وزیران طالبان دیدار و گفتگو کرده است.

این موضوع با مهمانان برنامه، عزیز بارز، دیپلومات پیشین و عبدالملک افغان، آگاه روابط بین‌الملل به بحث و بررسی گرفته شده است.