موج

موج: بحث در باره روند رسیدن کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند در افغانستان

برنامه جهانی خوراک در گزارش تازه اش، وضعیت بشری را در افغانستان وخیم خوانده است. این سازمان گزارش داده است که تا ماه مارچ سال ۲۰۲۴ میلادی، شمار کسانی که در افغانستان مصوونیت غذایی ندارند از ۱۳.۱ میلیون تن به بیش از ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

در این برنامه موج، این موضوع، با مهمانان برنامه، آصف ننگ، آگاه مسایل اقتصادی و عبدالله احمدی، فعال حقوق بشر، به بحث و بررسی گرفته شده است.