موج

برنامه موج: استقبال از تعیین یک نماینده ویژه از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان

نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید که کشور اش با تعیین یک نماینده ویژه از سوی سازمان ملل برای افغانستان موافق است. این مقام امریکایی می گوید که نقش فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و گروه تماس، برای تهیه نقشه راهی که تضمین نماید که افغانستان به تعهدات جهانی اش عمل می‌کند، مهم خواهد بود.

این موضوع با مهمانان برنامه، عبدالستار حسینی، عضو جبهه آزادی افغانستان و آصف مبلغ، آگاه روابط بین‌الملل به بحث گرفته شده است.