موج

موج: ادعای تک مذهب بودن افغانستان از سوی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان

ندا محمد ندیم، در یک سخنرانی در ولایت کنر تاکید می‌ورزد که هیچ مذهب دیگری در افغانستان وجود ندارد و مردم افغانستان تنها پیرو مذهب حنفی استند.

این موضوع با مهمانان برنامه، شاه‌گل رضایی، عضو پیشین مجلس نماینده گان و معین‌گل سمکنی، رییس حزب حق و عدالت به بحث گرفته شده است.