موج

موج: بررسی «گزارش» فریدون سینیرلی اوغلو پشت درهای بسته با حضور شماری از زنان افغانستان

شماری از فعالان زن افغانستان برای ارایه دیدگاه های‌شان درباره گزارش فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای افغانستان، به شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت شدند.

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، اصیلا وردک، دیپلومات پیشین و یکی از شرکت کننده گان این نشست و نظیفه حقپال، دیپلومات پیشین و فعال حقوق زن به بحث گرفته شده است.