موج

موج: دورِ تازه سفرهای تام وِست به منطقه؛ آیا روزنه‌ای گشوده خواهد شد؟

تام وِست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان می‌گوید که دورِ تازه سفرهایش را به کشورهای منطقه آغاز کرده است.

این موضوع با مهمانان برنامه، ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی و جاوید مهمند، استاد دانشگاه به بحث گرفته شده است.