خبر آمو

خبر آمو ۲۷ عقرب ۱۴۰۲

وزارت خارجه آلمان حضور سرپرست طالبان برای اداره خوراک و دارو را محکوم کرده است، وزیر بهداشت هالند از گرفتن عکس با این مقام طالبان پشیمانی کرده است