افغانستان

برنامه جهانی غذا: برای مبارزه با «بحران انسانی قریب‌الوقوع» در افغانستان به ۴۰۰ میلیون دالر نیاز است

برنامه جهانی غذا امروز یکشنبه اعلام کرد که برای تهیه غذا و کمک برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر در افغانستان پیش از این‌که زمستان مردم را آسیب بزند، به ۴۰۰ میلیون دالر نیاز دارد.

این سازمان با نزدیک شدن به فصل زمستان که به طور بالقوه دسترسی به بسیاری از مناطق را قطع می‌کند، بر این فوریت تأکید کرد. این اعلامیه به دنبال هشدار ماه اکتوبر توسط سازمان جهانی غذا در مورد کاهش قابل توجه بودجه است که باعث کاهش کمک‌های تغذیه برای یک میلیون مادر و کودک در افغانستان شده است.

این سازمان گفته‌است: «زمستان تنها چند هفته دیگر دور است، زمستانی که دسترسی مردم را محدود خواهد ساخت.»

در ماه سپتمبر، این سازمان از کاهش کمک‌ها به دو میلیون نفر خبر داد و گفت که در سال ۲۰۲۳، این سازمان کمک‌هایش را به ۱۰ میلیون شهروند افغانستان قطع کرده است.

گروه‌های امدادی تأکید می‌کنند که زنان و کودکان به‌ویژه در بحران کنونی که با اقتصاد متزلزل افغانستان ترکیب شده، آسیب‌پذیر هستند.

برنامه جهانی غذا در افغانستان فوراً از تمویل کنندگان برای حمایت پیش از فصل چالش برانگیز زمستان درخواست کرده است.

این سازمان گزارش داده است که در سراسر جهان، بیش از ۴۰ میلیون نفر در ۵۱ کشور با گرسنگی در سطح اضطراری روبه‌رو هستند که از این میان ۱۵ میلیون تن در افغانستان هستند.

این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل خاطرنشان کرده‌است که بیش از ۲۹ میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند.