افغانستان

ایجاد کمیته‌ی مشترک میان ایران و طالبان برای انسجام بهتر کارهای مهاجران

هم‌زمان با ادامه‌ی دیدارهای عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست وزیران طالبان با مقام‌های ایرانی، دو طرف از تشکیل یک کمیته‌ی مشترک برای انسجام بهتر کارهای مهاجران افغانستان در ایران خبر داده‌اند.

عبدالغنی برادر از مقام‌های ایرانی خواسته است تا با مهاجران افغانستان برخورد مناسب کنند؛ اما برخی از مهاجران افغانستان در ایران می‌گویند تا هنگامی که دو طرف، به ایجاد یک راه‌کار مناسب برای رسیده‌گی به مشکلات مهاجران به توافق نرسند، گفته‌های مطبوعاتی، بر اوضاع بد مهاجران افغانستان در ایران، هیچ اثری نخواهد گذاشت.

زهرا احمدی که شش سال تجربه‌ی کار با رسانه‌ها را داشت، سال پار از ترس طالبان ناگزیر شد همراه با خانواده‌اش به ایران پناه ببرد. اکنون ویزایش به پایان رسیده و نگران است مبادا از سوی دولت ایران بازداشت و دوباره به افغانستان برگردانده شود.

بر بنیاد آمار مقام‌های ایرانی، نزدیک به شش میلیون مهاجر افغانستان که برخی از آنان بدون مدرک استند، در ایران زندگی می‌کنند.

مهاجران افغانستان که در ایران به سر می‌برند، از وجود چالش‌های فراوان سخن می‌گویند.

اکنون چهار روز است که عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست وزیران طالبان در ایران به سر می‌برد. بخشی از محور گفت‌وگوهایش با مقام‌های ایرانی، حل مشکلات مهاجران افغانستان در ایران بوده است.

عبدالغنی برادر در این دیدار، خواهان برخورد مناسب با مهاجران افغانستان شده است و از ایجاد یک کمیته‌ی مشترک برای انسجام بهتر کار های مهاجران افغانستان در ایران خبر داده است.

با این همه، در چهارمین روز سفر هیات طالبان به رهبری عبدالغنی برادر به ایران؛ افزایش صادرات و واردات از راه بندر چابهار، فراهم نمودن صادرات و واردات میان دو کشور، اتصال ایران با چین از راه دهلیز واخان، وصل ایران با اوزبیکستان و گسترش پروژه‌ی خط‌آهن از مسیر افغانستان تا واخان، گسترش شبکه‌ی خط‌آهن از بندر چابهار تا قندهار، مبارزه در برابر کشت و قاچاق مواد مخدر، تقویت پاس‌گاه‌های مرزی، تبادله‌ و رهایی زندانیان افغانستان در ایران، همکاری‌ها در زمینه‌ی تولید برق در افغانستان، سرمایه‌گذاری‌ها در مدیریت آب و افزایش همکاری‌ها در رابطه به خشک‌سالی، محور گفت‌وگوها با مقام‌های این کشور بوده است.

پیش از این، ایران از طالبان خواسته است که برای به رسمیت شناخته شدن، باید به تشکیل یک حکومت فراگیر و همه‌شمول تن بدهند.