افغانستان

مردم: وضعیت افغانستان برای بازگشت مهاجران مساعد نیست

همزمان با ادامه اخراج اجباری مهاجران افغانستان از سوی حکومت پاکستان، شماری از شهروندان کشور می‌گویند که وضعیت افغانستان برای بازگشت مهاجران مساعد نیست.

شماری از مردم میگویند که پناهندگان افغانستان در روند اخراج اجباری با لت و کوب، توهین و تحقیر نیز روبرو شده اند.

این تصمیم حکومت موقت پاکستان، در کنار برانگیختن خشم نهادهای جهانی، خشم شهروندان افغانستان را نیز بر انگیخته است.

شهروندان کشور و فعالان حقوق مهاجران می گویند که اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان خلاف کنوانسیون جهانی مهاجرت است.

آصفه ستانکزی آگاه امور مهاجرت میگوید: «بر اساس کنوانسیون های بین المللی، اخراج اجباری آن دسته از پناهندگان که بنابر مسایل امنیتی، جانی و سیاسی به کشور پاکستان پناهنده شده اند، خلاف قوانین بین المللی می باشد».

بر بنیاد کنوانسیون جهانی مهاجرت، هنگامیکه یک فرد در یک کشور درخواست پناهندگی بدهد، حق رسیدگی به درخواستش را دارد و هیچ کشوری حق ندارد او را خلاف میل اش به کشورش بازگرداند.

در همین حال، شماری از شهروندان کشور می گویند که افغانستان وضعیت سیاسی و اقتصادی مناسب برای بازگشت این مهاجران را ندارد.

نصرالله باشنده کابل میگوید: «دست فروشان همه میگویند که مخارج و مصارف خانواده های شان فراهم نمی توانند. به همین دلیل مهاجر میشوند، پاکستان یا ایران میروند یا از ایران به کشورهای اروپایی میروند و در آب ها غرق میشوند و افغان ها با صد مشکل دیگر مواجه میشوند».

فرزانه باشنده کابل  میگوید: «افغان هایی که فعلا در چنین شرایطی قرار دارند و با برخورد بد مواجه اند. جدا از سیاست، اگر در نظر بگیرم، هر انسان حق طبیعی دارد، در قدم نخست، برای افغان هایی که در تمام کشورها حضور دارند پناهندگی داده شود و به آنان خشونت صورت نگیرد».

در همین حال شماری از اعضای جبش شنبه های ارغوانی نیز با برپایی گردهمایی ها در مکان های سر بسته در ولایت های تخار، غزنی و بلخ، خواهان توقف روند اخراج اجباری مهاجران افغانستان شدند. اعضای این جنبش می گویند که افغانستان امن نیست و مهاجران نباید اخراج شوند.

حکومت عبوری پاکستان نزدیک به یک و ماه پیش تصمیم گرفت، مهاجران بدون مدرک را از این کشور اخراج کند. تصمیمی که بر بنیاد آن، ۱.۷ میلیون مهاجر افغانستان در پاکستان با خطر اخراج اجباری رو به رو کرد.

حکومت پاکستان درحالی این تصمیم را گرفته است که در ماه های پسین طالبان را به پشتیبانی از تی تی پی متهم کرده و هم چنان قرار است در ماه جنوری این کشور گواه برگزاری انتخابات پارلمانی باشد.