بازرگانی

مشکلات باشندگان کابل از افزایش بانکنوت‌های فرسوده در بازار

برخی از باشندگان کابل، از وجود بانکنوت‌های فرسوده در بازارهای این شهر انتقاد می‌کنند.

کابل‌نشینان می‌گویند که در ماه‌های پسین، تمام بانکنوت‌ها، به ویژه بانکنوت‌های ۱۰و۲۰افغانیگی فرسوده شده‌اند که حتا در بسیاری از داد‌و‌سِتد‌ها قابل استفاده نیستند.

در همین حال، بانک مرکزی طالبان اعلام کرده است که تصمیم دارد بانکنوت‌های تازه (۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانیگی) را به بازار عرضه کند.

نیک‌‌محمد یکی از باشندگان کابل می‌گوید: «در بسیاری از مواقع به دلیل فرسوده‌بودنِ بانکنوت‌ها، ما نمی‌توانیم از آنها استفاده کنیم»

در حالی که بانک مرکزی طالبان بارها وعده عرضه بانکنوت‌های تازه را داده است، اما مردم می‌گویند که هنوز هم بازارهای کابل پر از بانکنوت‌های فرسوده است.

در همین حال، برخی از صرافان، از نیاز‌ِ به‌عرضه بانکنوت‌های تازه در بازار‌های کشور بار‌ها یاد کرده‌اند.

سخنگوی بانک مرکزی گفته است که شهروندان کشور می‌توانند بانکنوت‌های کهنه‌ (۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانی) خود را در بانک‌های خصوصی و دولتی، بدونِ کِمیشن تبادله کنند.