افغانستان

دو روز تا پایان مهلت پاکستان؛ افزایش فشار پولیس پاکستان بر مهاجران افغانستان

دو روز دیگر به مهلت اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان زمان باقی مانده است. مهاجران افغانستان می‌گویند که پولیس پاکستان با گذشت هر روز فشارها را بر آنان بیشتر ساخته است.

در رسانه‌های اجتماعی پاکستان ویدیوهایی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد، پولیس پاکستان از شهروندان این کشور می‌خواهد تا در کار شناسایی مهاجران بدون مدرک آنان را یاری کنند.

با نزدیک شدن به اول نوامبر، پولیس پاکستان محدودیت‌ها در برابر مهاجران بدون مدرک افغانستان را بیشتر ساخته است.

امید یکی از مهاجران افغانستان در پاکستان می‌گوید: «ما با ترس و دلهره زندگی می‌کنیم و هر لحظه نگران هستیم بازداشت شویم.»

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که از آغاز اعلام اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان، ۸۱ هزار و ۹۷۴ شهروند افغانستان از راه تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

اتحادیه اروپا نیز ۱۵ میلیون یورو که معادل ۱۶ میلیون دالر می‌شود، برای بازگشت مهاجران افغانستان به کشورشان اختصاص داده است.

از سویی هم کمیسیون عالی برای رسیدگی امور بازگشت‌کنندگان اجباری که از سوی طالبان ایجاد شده است، دیروز نخستین نشست خود را از بهر رسیدگی به چالش‌های مهاجران برگشت داده شده برگزار کرد.

همزمان با این، آژانس پناهنده گان ملل متحد، افغانستان را دومین کشوری در جهان دانست که بیشترین شهروندان آن به کشورهای دیگر مهاجر شده‌اند.

بر بنیاد آمار آژانس پناهنده گان ملل متحد، در نیمه نخست سال ۲۰۲۳، ۱۱۰ میلیون تن در جهان ناگزیر به ترک خانه‌هایشان شده‌اند که سوریه، افغانستان و اوکراین با ۵۲ درصد بیشترین سهم مهاجران جهان را به خود اختصاص داده‌اند.