جهان

جان باختن سه عضو خانواده مسئول دفتر الجزیره در غزه در حمله هوایی اسرائیل

تلویزیون الجزیره گزارش می‌دهد که دختر، همسر و پسر وائل الدحدوح، مسئول دفتر الجزیره عربی در غزه، در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شدند.

نوارهای تصویری توسط الجزیره نشان می‌دهند که الدحدوح در حال ورود به شفاخانه‌ای در غزه برای دیدن اعضای خانواده کشته شده خود در سردخانه است.

برخی از اعضای خانواده الدحدوح، از جمله یک نواسه نوزاد، از حمله به خانه ای که در اردوگاه پناهندگان نصیرات در جنوب وادی غزه در آن اقامت داشتند، جان سالم به در برده‌اند.

به گزارش الجزیره، جزئیات بیشتر این رویداد تا اکنون در دست نیست و تلش‌ها برای نجات تعدادی از افراد از زیر آوار در این خانه ادامه دارند.

الجزیره عربی گزارش دادنه است که بسیاری از تلفات حمله‌های هوایی اسرائیل غیرنظامیانی هستند که بر بنیاد دستور اسرائیل به سمت جنوب نوار غزه حرکت کرده‌اند.