افغانستان

وقوع انفجاری در یک بازار در دشت برچی کابل

حوالی ساعت یک پس از چاشت امروز چهارشنبه انفجاری در یک بازار در منطقه دشت برچی در غرب کابل رخ داد.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در کابل در نوشته‌ای در اکس گفته است که این انفجار در پارکینگ این مارکیت رخ داده و باعث آتش سوزی در این پارکینگ نیز شده است.

به گفته او، در این رویداد به کسی آسیبی نرسیده است.

او می‌گوید که بررسی‌ها درباره نوعیت این انفجار آغاز شده‌ است.