افغانستان

روز جهانی غذا؛ ۱۵ میلیون تن در افغانستان نمی‌دانند وعده غذایی‌شان را چگونه تامین کنند

برنامه جهانی غذا، هم‌زمان با شانزدهم اکتوبر روز جهانی غذا می‌گوید که ۱۵ میلیون تن در افغانستان نمی‌دانند وعده‌های غذای‌شان را از کجا به‌دست آورند.

«آب زندگی است، آب غذا است» شعاری است که امسال برای روز جهانی غذا تعیین شده است.

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، به همین مناسبت، بر احیای منابع آب پای‌دار در افغانستان تعهد داده است.

این نهاد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که شهروندان افغانستان به پشتیبانی فوری نیاز دارند و زمین لرزه هرات، فاجعه به بار آورده است. «زلزله هرات فاجعه دیگری در کنار یک بحران انسانی وخیم است».

در همین حال، برنامه جهانی غذا، خواهان پشتیبانی از شهروندان افغانستان شده است.

این در حالی است که زمین‌لرزه هرات، بر شمار افراد نیازمند به کمک در افغانستان افزوده است.

برنامه جهانی غذا می‌گوید که برای ادامه پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، به ۱۹ میلیون دالر فوری نیاز دارد.

فلیپ کروف، مسئول بخش ارتباطات برنامه جهانی غذا گفت: «کسانی که زنده مانده‌اند؛ همه چیز را از دست داده‌اند. آنها بدون سرپناه و غذا باقی مانده‌اند. برنامه جهانی غذا در همان ساعات اولیه در حال تحویل غذا به بازماندگان بوده است، اما ما به غذا بیشتری نیاز داریم. زیرا این بسته غذای از برنامه‌هایی گرفته شده است که از گذشته به شدت کمبود بودجه دارند».

بانک جهانی در گزارش تازه‌اش، اقتصاد افغانستان را شکننده گفته است.

در گزارش ماه اکتوبر بانک جهانی آمده است که دو سوم خانواده‌ها در افغانستان با چالش‌های زندگانی رو‌به‌رو هستند.