جهان

انعام یک میلیون دالری فرد برنده به فروشنده بلیط بخت آزمایی «پاور بال»

صاحبان یک فروشگاه در کالیفورنیای ایالات متحده که بلیت برنده جایزه بزرگ ۱.۷۷ میلیارد دالری بخت آزمایی «پاور بال» را فروخته بودند، یک میلیون دالر از شخصی که برنده شده بود انعام دریافت کردند.

یکی از صاحبان این فروشگاه گفته است که قصد دارد، سهم پولش را برای آموزش فرزندانش هزینه کند.

اندی یکی از مالکان فرشگاه میدوی گفته است: «من چه کار خواهم کرد؟ گفتم، فقط نیمی از پول را می‌گیرم، نیمی دیگر به برادرم می‌رسد. می‌خواهم مطمئن شوم، فرزندانم پول کافی برای رفتن به دانشگاه دارند.»

فردی از کالیفورنیا روز چهارشنبه برنده جایزه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون و ۶۵ هزار دالری این بخت آزمایی شد.

تاکنون هویت این فرد خوش شانس معلوم نشده است.

فرد برنده می‌تواند، هم اکنون مبلغ معادل ۷۷۴.۱ میلیون دالر را دریافت کند یا می‌تواند کل مبلغی که برنده شده است را در جریان ۳۰ سال به دست آورد.