افغانستان

فایق از جهان خواست از تمامی ابزارهای خود برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان کار بگیرند

سرپرست نمایندگی همیشگی افغانستان در ملل متحد خواستار به‌کارگیری جهان از تمامی ابزار برای آوردن فشار بر طالبان شد.

سرپرست نمایندگی همیشگی افغانستان در ملل متحد در کمیته امور بشری، اجتماعی و فرهنگی مجمع عمومی ملل متحد که با موضوع وضعیت زنان در جهان برگزار شد، با اشاره به صدور بیش از ۵۰ فرمان از سوی طالبان برای محدود کردن زندگی زنان در افغانستان جهان را به استفاده از تمام ابزار فشار در برابر طالبان به‌شمول وضع تحریم‌ها و به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی فرا می‌خواند.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی همیشگی افغانستان در ملل متحد گفت: «کشورها از تمام ابزار به‌شمول وضع تحریم‌ها بر مبنای نقض حقوق‌بشر، تعامل مبتنی بر اصول و تلاش برای تدوین و به‌رسمیت شناختن تبعيض نظامند نژادی یا آپارتاید جنسیتی استفاده کنند‌. با یک صدا و موقف واحد می‌توانند بالای طالبان فشار بیاورند تا سیاست‌های خود را متوقف ساخته، به خواست مردم افغانستان و جامعه جهانی تمکین و به تعهدات خود عمل کنند.»

نماینده اندونیزیا در ملل متحد هم از وضعیت زنان افغانستان نگرانی می‌کند.

او می‌گوید که جامعه جهانی باید فراتر از بیانیه‌ها برای تضمین حقوق زنان افغانستان اقدام‌های موثر انجام دهد.

هاری پرابوو، معاون نماینده همیشگی اندونیزیا در ملل متحد می‌گوید: «با تضعیف حقوق زنان و دختران توسط طالبان، نمی‌توان بر ماهیت کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد. محدودیت‌های اخیر اعمال شده توسط مقامات فعلی تأثیر منفی بر آینده زنان و دختران افغانستان دارد. براین اساس، مسئولیت جامعه جهانی روشن است – اولویت دادن به حقوق زنان و دختران در افغانستان و در عین حال حفاظت از کمک‌های بشردوستانه.»

در ادامه این نشست اندونیزیا از برگزاری یک نشست با حضور کشورهای منطقه و جهان با محوریت زنان افغانستان در ماه نوامبر خبر داد.

فعالان زن بر حضور زنان در این نشست پافشاری می‌کنند.

مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زن گفت: «زنان معترض افغانستان را نادیده نگیرید. یکی از زنان معترض افغانستان را در این نشست با خود داشته باشید و خواسته‌های آنان را از زبان خودشان بشنوید.»

طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی را بر زنان به اجرا گذاشتند‌. هرچند که زنان افغانستان و جامعه جهانی پیوسته بر برداشتن محدودیت‌ها تاکید می‌ورزند، اما ظاهراً کارساز نبوده است.