موج

موج: سفر امیرخان متقی به چین؛ بنیاد روابط بیجینگ-طالبان چیست؟

یک هیات طالبان به‌رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، پس از مسکو، برای شرکت در سومین نشست مجمع همکاری‌‌های «ترانس هیمالیا» به چین رفت.

این موضوع با مهمانان برنامه، حامد صبوری، آگاه روابط بین الملل و حبیب‌الله هوتکی، آگاه مسایل سیاسی به بحث و بررسی گرفته شده است.