صحت

انتقاد شماری از باشندگان تخار از نسخه‌های شفری پزشکان

برخی از پزشکان در ولایت تخار، برای به دست آوردن مفاد بیشتر برای بیمارداران نسخه‌های شفری نوشته می‌کنند.

شماری از باشندگان تخار از نسخه‌های شفری پزشکان انتقاد می‌کنند و تاکید می‌ورزند که از یک سو با مشکل فقر و بیکاری روبرو هستند و از سوی دیگر پزشکان با نوشتن نسخه‌های شفری مردم را به مشکل روبرو کرده‌اند.

این باشندگان بر این باورند که داروهای این‌گونه نسخه‌ها تنها در دواخانه مورد نیاز پزشک قابل دسترس است.

بشیر احمد، باشنده تخار در این باره گفت: «وقتی‌ که ما به نزد داکتر مراجعه می‌کنم به ما نسخه‌های قیدی یا شفری نوشته می‌کند ما مجبور می‌شویم که از دواخانه مربوطه دوا خود را به قیمت بلند بگیریم و برای ما گفته می‌شود که این دارو در بازار یافت نمی‌شود در صورتی که در سایر دواخانه‌ها این دارو به قیمت پایین‌تر یافت می‌شود.»

عزت‌الله یکی دیگر از باشنده‌های تخار افزود: «ما مردم غریب هستیم، وقتی به داکتر مراجعه می‌کنیم در قدم اول تشخیص درست از بیمار صورت نمی‌گیرد و در ضمن دوا که ۳۰ افغانی قیمت داشته بالای ما به ۱۰۰ افغانی می‌فروشند.»

کیفیت پایین دارو یکی از چالش‌های دیگر باشندگان تخار است.

حبیب الله از یکسال به اینسو با تکلیف معده روبرو شده است.

او می‌گوید که هیچ دارویی بر او اثر مثبت نگذاشته است.

این باشنده تخار می‌گوید: «خودم به بیماری معده مبتلا هستم, اما به نزد داکتر که مراجعه می‌کنم نسخه شفری نوشته می‌کند و دوا را دو برابر بالای ما به فروش می‌رسانند در حالی که در سایر دواخانه‌ها دوا با کیفیت و با قیمت پایین یافت می‌شود اما داکتران ما را مجبور می‌سازند از دواخانه خود داکتر دوا بگیریم.»

برخی از دوا فروشان می‌گویند که روزانه با موردهای زیاد نسخه‌های شفری روبرو می‌شوند و بیمارداران با این گونه نسخه‌ها با مشکلات زیاد روبرو هستند.

عصمت‌الله فارمسیست در این باره می‌گوید: «در حالی که مردم غریب هستند و توان گرفتن دوا با قیمت بالا را ندارند، اما داکتران نسخه‌های شفری نوشته می‌کنند که در دیگر دواخانه یافت نشود و خواست ما از ریاست صحت عامه این است که جلوی داکتران را که نسخه‌های شفری نوشته می‌کنند بگیرند.»

وجود نسخه‌های شفری و نیز پایین بودن کیفیت داروها از چالش‌های افغانستان شمول است و از سال‌ها بدین‌سو به این معضل به گونه درست رسیدگی نشده است.