موج

موج: بررسی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان در یک نشست ملل متحد

همزمان با هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان ملل نشستی را در باره بررسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان برگزار نمود. این نخستین بار است که سازمان ملل متحد در باره وضعیت زنان و دختران افغانستان زیر حاکمیت طالبان واژه آپارتاید جنسیتی را بکار می برد. این در حالیست که شماری از فعالان حقوق زن و زنان معترض افغانستان همواره خواهان به رسمیت شناخته شدن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد و جهان شده اند.

این موضوع با مهمانان برنامه، عبدالله احمدی، فعال حقوق بشر و نجلا راحیل، فعال حقوق زن به بحث گرفته شده است.