افغانستان

وزیر خارجه ایران: بحران افغانستان خطر گسترش هراس‌افگنی را در پی داشته‌ است

وزیر خارجه ایران که در انجمن آسیایی در امریکا سخن می‌گفت، بحران افغانستان را یکی از بحران‌های ریشه‌دار در منطقه خوانده و گفته که گسترش خطر هراس‌افگنی بحران آوارگان و پناهجویان از پیامدهای این بحران بوده است‌.

به گفته او، حضور میلیون‌ها پناهجوی افغانستان در ایران از پیامدهای بی‌ثباتی افغانستان است.

در این میان، برخی آگاهان کشورهای منطقه را یکی از عامل‌های بحران و بی‌ثباتی در افغانستان می‌دانند.

سرور نیازی، آگاه سیاسی می‌گوید: «من فکر می‌کنم وضعیتی که در افغانستان حاکم است، همسایه‌های ما مستقیماً در آن دخیل هستند. در نتیجه سیاست‌های همین‌ها بوده که افغانستان به این وضعیت رسیده‌ است.»

اما برخی دیگر از آگاهان باور دارند که حضور و فعالیت شماری از گروه‌های افراطی و تندرو در افغانستان نگرانی‌هایی را برای کشورهای همسایه افغانستان و منطقه ایجاد کرده‌ است.

به گفته آنان، اگر جلوی این گروه‌ها گرفته نشود، کشورهای همسایه از همه بیش‌تر آسیب‌پذیر خواهند بود.

برنا صالحی، فعال سیاسی می‌گوید: «حاکمیت موجود در افغانستان خلاف توقع، انتظار و درخواست‌های جامعه بین‌المللی و کشورهای همسایه عمل می‌کند و این باعث شده که هم در افغانستان در انزوا باقی بماند و هم حاکمیت فعلی توسط کشورهای منطقه و جهان به رسمیت شناخته نشود».

کشورهای همسایه افغانستان به‌ ویژه پاکستان، ایران و تاجیکستان در این اواخر از آنچه که فعالیت هراس‌افگنان در افغانستان می‌خوانند ابراز نگرانی کرده‌اند. اما طالبان می‌گویند، به هیچ گروهی اجازه فعالیت در برابر هیچ کشوری را نمی‌دهند.

پیش‌تر شورای امنیت ملل متحد در گزارشی گفته بود که حدود بیست گروه هراس‌افگن به شمول شاخه خراسان داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان فعالیت دارند آنچه که طالبان آن را رد کرده‌اند.