افغانستان

طالبان دو تن را در کابل و قندهار شلاق زدند

دادگاه عالی طالبان در اعلامیه‌ای گفته است که دو تن در ولایت‌های کابل و قندهار به روز چهارشنبه (۲۶ثور) شلاق زده‌ شدند.

در اعلامیه آمده است که یک تن به اتهام سرقت در صحن دادگاه استیناف طالبان در قندهار ۳۹ شلاق زده‌ شد. این فرد به یک سال زندان نیز محکوم شده است.

در اعلامیه دیگر، دادگاه عالی طالبان گفته است که فردی در کابل به اتهام «لواط» ۳۵ شلاق زده شد.

در کمتر از دو سال پسین، طالبان صدها تن را در محضر عام شلاق زده‌اند.