افغانستان

طالبان در دیدار با آصف درانی «طرح مشخصی» برای جلوگیری فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان را ارائه کرده اند

آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به آمو تأیید می‌کند که طالبان پس از دیدار با وی «طرح مشخصی» را برای «خنثی سازی» فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان ارائه کرده اند.

آقای درانی می‌گوید که این موضوع در دیدار او با وزیر امور خارجه طالبان و مقام‌های ارشد امنیتی طالبان مطرح شده است.

به گفته او، تأکید کل این نست عمدتا بر تحریک طالبان پاکستان بوده است.

آقای درانی می‌گوید که «به طرف افغان گفته شد که استفاده تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان علیه پاکستان یک نگرانی جدی برای این کشور بوده است.»

او افزود که طالبان اطمینان داده اند که اقدامات مشخصی را برای ممانعت از فعالیت تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان انجام می‌دهند.

او همچنان می‌گوید که پاکستان و طالبان همچنین در حال بررسی طرحی برای بازنگری امنیت در اطراف مناطق مرزی هستند و این یک اقدام دوامدار خواهد بود.