افغانستان

بانک انکشاف آسیایی از کمک ۴۰۰ میلیون دالری به افغانستان خبر داد

بانک انکشاف آسیایی روز چهارشنبه از تصویب بسته کمکی ۴۰۰ میلیون دالری با هدف تامین رفاه و معیشت‌های زندگی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران و همچنان رسیدگی به بحران بشری در این کشور خبر داد.

در خبرنامه این بانک آمده است این بسته کمکی که از طریق نهادهای ملل متحد تطبیق خواهد شد، کمک‌های اضطراری غذایی، بهبود تولید داخلی مواد غذایی و خدمات صحی را به مردم تامین خواهد کرد.

در خبرنامه این بانک آمده است که پروژه بانک انکشافی آسیایی به نام «گسترش امنیت غذایی اضطراری و برنامه‌های خدمات صحی برای مردم افغانستان» تمویل مالی خارج از بودجه را برای سه نهاد سازمان که با کمبود بودجه روبرو هستند، فراهم می‌کند.

افغانستان با یک بحران بی‌سابقه بشری همراه با تاثیرات تغییر آب و هوا، خشکسالی، سیلاب‌ها و زمین‌ لرزه‌ها روبرو است.

در حدود ۸۵ درصد از جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و زنان و کودکان به گونۀ وخیم به این علت متاثر شده‌اند.

خانواده‌هایی که از سوی زنان سرپرستی می‌شوند از دسترسی نداشتن به غذا و به علت محدودیت‌ها بر آزادی زنان برای بیرون رفتن از خانه، بیشتر رنج می‌بینند.

این در حالی‌ است که برنامه جهانی خوراک دو روز پیش از کمبود بودجه برای توزیع کمک‌هایش در افغانستان هشدار داده و گفته بود که بودجه این نهاد تا ماه آینده تمام خواهد شد.

بانک انکشاف آسیایی گفته است که ۱۰۰ میلیون دالر را به برنامه جهانی خوراک از بهر فراهم سازی مواد غذایی حیاتی به ۱ اعشاریه ۳۲ میلیون تن که با گرسنگی شدید روبرو هستند، اختصاص داده است. این بانک می‌گوید که به خانواده‌هایی که از سوی زنان سرپرستی می‌شوند، اولویت داده می‌شود.

۱۰۰ میلیون دالر از این پول به سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اختصاص داده شده تا کمک‌های حمایتی‌اش را در بخش زراعت به بیش از ۳۰۰ هزار خانواده که گندم، محصولات زراعتی تابستانی، سبزیجات را کشت می‌کنند، فراهم سازد.

۲۰۰ میلیون دالر دیگر به صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) اختصاص یافته است تا کمک‌هایش را از جمله خدمات صحی در ۱۰ ولایت که ۷.۵ میلیون تن به شمول افراد مبتلا به سوء تغذیه را در بر می‌گیرد، افزایش دهد.

این برنامه شامل فراهم سازی خدمات اساسی صحی به شمول کودکان نوزاد و مرگ و میر مادران و خدمات اضطراری بهداشت می‌شود. بانک جهانی نیز این خدمات صحی را در ۲۴ ولایت افغانستان پشتیبانی می‌کند.

بانک انکشافی آسیایی گفته است که کمک‌هایش به دور از دسترس طالبان و در مطابقت با قواعد این بانک تطبیق خواهد شد.

این بانک گفته است که یک ناظر سومی از بهر اطمینان تطبیق درست برنامه‌ها از سوی سازمان ملل ایجاد و این برنامه‌ها در هماهنگی با بانک جهانی، سازمان ملل و دیگر شرکایش اجرا خواهد شد.