بازرگانی

اجازه موقت صادرات میوه‌ و سبزیجات افغانستان به پاکستان صادر شد

پس از چند روز توقف موترهای حامل میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان در پشت مرزهای پاکستان مقام‌های این کشور روز چهارشنبه دستور عبور موقت این محصولات را صادر کردند.

بربنیاد گزارش‌ رسانه‌های پاکستانی، نزدیک به ۲۰۰ موتر باربری میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان در گذرگاه‌های تجارتی از سوی پاکستان به علت نداشتن اسناد «قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات» متوقف شده بودند که مقام‌های گمرک پاکستان جواز موقت را برای ورود این محصولات تا دوم ماه اکتوبر سال روان میلادی صادر کردند.

گفته می‌شود که این تصمیم در مشورت با مقام‌های نظامی و ملکی پاکستان از بهر جلوگیری از وارد شدن زیان‌های هنگفت به واردکنندگان میوه‌های تازه و سبزیجات از افغانستان و همچنان نبود امکانات و کارمندان کافی برای بررسی اسناد «قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات» در گذرگاه‌ها گرفته شده است.

حکومت پاکستان از تاجران خواسته است که محصولاتی را که از افغانستان به این کشور وارد می‌کنند باید اسناد «قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات» داشته باشد تا محصولات زراعتی که در داخل این کشور تولید می‌شود از عفونی شدن، محافظت شود.

یک مقام پاکستانی در این باره گفته است: «به موترهای بارگیری شده تحت دستور او‌آر (OR) اجازه گمرک (ترخیص) داده شد و یک دستور دیگر برای معافیت اسناد قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات تا دوم ماه اکتوبر صادر خواهد شد.»

به گفته رسانه‌های پاکستانی، روند اسناد «قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات» چندین ماه پیش تقاضا شده بود، اما تاکنون تطبیق نشده است.

این درحالی‌ است که برخی از کارگزاران در گمرک پاکستان وارد کنندگان میوه‌های تازه و سبزیجات در واکنش به این تصمیم به روز دوشنبه دست به اعتراض زدند.