افغانستان زنان

دبیرکل ملل متحد: محرومیت دختران از تحصیل نقض غیرقابل توجیه حقوق بشر است

همزمان با دوسالگی محرومیت دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از تحصیل در افغانستان، انتونیو گوترش؛ دبیرکل ملل متحد از طالبان خواست اجازه دهند دانش آموزان دختر در افغانستان به مکتب باز گردند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که امروز دوشنبه (۲۷ سنبله) دو سال از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب در افغانستان می‌گذرد.

او در ادامه گفته است که این اقدام نقض غیرقابل توجیه حقوق بشر است که صدمات طولانی مدتی را به سراسر افغانستان وارد می‌کند.

او همچنین گفته است: «دختران متعلق به مکتب هستند، اجازه دهید به مکتب بازگردند.»

این درحالی است که ملل متحد می‌گوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان آنها بیشتر ۵۰ دستور برای محرومیت و محدودیت زنان و دختران در افغانستان صادر کرده‌اند.

زنان و دختران افغانستان علاوه بر اجازه نداشتن برای رفتن به مکتب و دانشگاه اجازه حضور در مکان‌های تفریحی را نیز ندارند.

طالبان چندی پیش درب آرایشگاه‌های زنانه را به روی زنان افغانستان بستند.