افغانستان

بازداشت ۱۸ تن از کارمندان یک نهاد بین‌المللی در غور

هیئت معاونت بین المللی (آی ای ام) امروز جمعه در یک خبرنامه گفته است که ۱۸ تن از کارمندان این نهاد که سه تن در سوم سپتمبر (۱۲ سنبله) و ۱۵ تن در روزهای اخیر از سوی طالبان بازداشت شده اند، به تازگی به کابل منتقل شده اند.

به گفته این نهاد، این بازداشت‌ها در ولایت غور انجام شده اند.

این نهاد می‌گوید که افراد بازداشت شده شامل ۱۷ شهروند افغانستان و یک کارمند بین المللی است.

این نهاد می‌گوید که علت بازداشت این کارمندان این نهاد هنوز روشن نیست اما سخنگوی طالبان در غور گفته است که این افراد از بهر «تبلیغ دین مسیحیت» بازداشت شده اند.

این نهاد گفته است که برای رهایی این افراد تلاش خواهد کرد و به فعالیت‌هایش در افغانستان ادامه خواهد داد.

هیئت معاونت بین المللی از سال ۱۹۶۶ به این سو در سراسر افغانستان فعالیت داشته است.

به گفته این نهاد، تا اکنون این موسسه بیش از ۴۰ میلیون دالر را در بخش بهبود مراقبت‌های صحی، آموزش و انکشاف جامعه به مصرف رسانده است.