موج

موج: گفتگو با شهرزاد اکبر

در ادامه اعتراضات زنان و دختران افغانستان در برابر طالبان و سیاست های این گروه، این بار شماری از فعالان حقوق زن در شماری از کشورهای جهان به ویژه آلمان و ناروی دست به اعتصاب غذایی زده اند و خواهان به رسمیت شناخته شدن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان استند.

این موضوع با مهمان برنامه، شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و رییس نهاد رواداری به بحث گرفته شده است.