موج

موج: استخراج معادن افغانستان از سوی طالبان

طالبان به تازه‌گی قراردادهای استخراج هفت معدن بزرگ کشور را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا نمودند.

این موضوع با مهمان برنامه، ولی الله زدران، معین پیشین پلان و پالیسی وزارت معادن افغانستان به بحث گرفته شده است.