جهان

دومین کشتی باری غیرنظامی از اوکراین به ترکیه رسید

7629WD-UKRAINE-CRISIS_TURKEY_CORRIDOR_O_

دومین کشتی باری غیرنظامی با نادیده گرفتن محاصره روسیه به‌گونه مصوون از اوکراین به ترکیه رسید.

این در حالی است که مسکو ماه گذشته از توافق غلات دریای سیاه که به اوکراین اجازده می‌داد، غله‌اش را از طریق دریای سیاه به دیگر کشورها صادر کند، خارج شد و هشدار داد که این دریای دیگر مسیر امن برای کشتی‌های غیرنظامی نیست.

اوکراین یکی از صادرکنندگان عمده غلات در جهان است و تلاش می‌کند، مسیر بدیل برای دریای سیاه پیدا کند.

از سویی هم ترکیه تلاش می‌کند که روسیه دوباره به توافق دریای سیاه برگردد.