جهان

آمادگی چین برای حمایت از صنعتی شدن افریقا

شی جین پینگ، رییس جمهور چین در حاشیه اجلاس بریکس به رهبران افریقایی گفته است که پکن ابتکاراتی را برای پشتیبانی از صنعتی شدن افریقا و نوسازی کشاورزی در این قاره آغاز خواهد کرد.

آقای شی در پایان نشست سران بریکس با میزبانی افریقای جنوبی، با رهبران و وزیران خارجه اتحادیه افریقا و ۱۱ کشور افریقایی به شمول لیبیا، نایجریه سنگال و زامبیا دیدار کرد و آنان وعده سپردند که در صنعتی کردن این کشورها کمک خواهند کرد.