موج

موج:‌ بررسی گزارش یوناما در باره افغانستان

در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، عزیز رفیعی، فعال حقوق بشر و محب الله تایب، مستشار و مسوول حقوق بشر سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو، به بحث و بررسی گرفته شده است.

هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» در یک گزارش تازه می گوید که از پانزدهم ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا سی‌ام ماه جون سال ۲۰۲۳ میلادی، ۸۰۰ مورد نقض حقوق‌بشر را که طالبان مرتکب شده اند و شامل قتل، شکنجه، بازداشت های فراقانونی و ناپدید شدن هایی اجباری می شوند، ثبت کرده است.