افغانستان

ملل متحد: افغانستان به بالاترین حد نیاز به کمک‌های بشردوستانه رسیده ‌است

دانیال آندرس؛ هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد می‌گوید که بیش از ۲۹ میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند و منابع تمویل این‌ کمک‌ها در حال خشک شدن است.

هرچند دست‌کم در دو سال پسین افغانستان نقطه تمرکز‌ کمک‌های بشری جهان بوده، اما نه تنها از میزان نیازمندان کاسته نشده که به گفته هماهنگ‌ کننده کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، امروزه بیش از ۲۹ میلیون شهروند افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند؛ هرچند که سال گذشته کمک‌ها به ۲۶ میلیون تن رسیده بود.

دانیال آندرس خاطرنشان کرد: «امروز نیازهای بشردوستانه در افغانستان به بالاترین حد خود رسیده و بیش از ۲۹ میلیون تن به مساعدت‌های بشردوستانه نیازمند هستند. از سوی دیگر منابع تمویلی، در حال خشکیدن هستند‌ و این امر زندگی و سلامت میلیون‌ها تن را تهدید می‌کند‌، ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که چنین اتفاق بیفتد.»

درحالی که سطح نیاز به کمک‌های بشری در افغانستان بسیار بالا است، اما سقف کمک‌ها به این کشور رو به کاهش است.

چنانچه که به گفته نهادهای مددرسان تا ماه آینده میلادی کمک‌های خوراکی برای دو میلیون نیازمند دیگر متوقف می‌شود. با این حساب از سال گذشته میلادی تاکنون دست‌کم ۸ میلیون نیازمند کمک‌های بشردوستانه از دور دریافت کمک خارج شده‌اند.

این درحالی است که سازمان ملل متحد با کمبود ۱.۳ میلیارد دالری بودجه برای رسیدگی به نیازمندی‌های فوری بشردوستانه در سال جاری روبرو است. از همین‌رو روند کمک‌رسانی به افغانستان را مرحله‌ای کاهش داده‌ است.

سید مسعود، استاد دانشگاه معتقد است: «بخاطر اینکه از یک فاجعه بشری جلوگیری کنیم، باید حاکمیت فعلی در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی شروع به کمک‌رسانی کند. حاکمیت فعلی نباید تمام مصونیت غذایی را بر دوش سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها بیندازد.»

در این میان، هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گفته در دو سال گذشته یعنی در حاکمیت طالبان ۳۰ کارمند آنان در افغانستان کشته شده‌اند که به گفته او بدون کارکنان بشردوستانه، میلیون‌ها تن به نیازهای ابتدایی برای پیش‌برد زندگی‌شان دسترسی نخواهند داشت.