جهان

عربستان سفارت و قنسولگری خود در تهران و مشهد را بازگشایی کرد

سفارت عربستان سعودی در تهران و قنسولگری این کشور در شهر مشهد ایران فعالیت خود را آغاز کرده است.

رسانه‌های محلی ایران گزارش داده‌اند، سفارت عربستان سعودی سه روز پیش در تهران فعالیت خود را از سر گرفته و قنسولگری مشهد نیز روز یکشنبه شروع به فعالیت کرده است.

روابط دیپلماتیک میان دو کشور پس از حمله معترضان ایرانی بالای سفارت عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶ در تهران و مشهد قطع شد.

دو کشور در ماه مارچ سال جاری میلادی با پا درمیانی چین توافق کردند که روابط‌شان را از سر بگیرند و سفارتخانه‌هایشان را بازگشایی کنند.