دوسالگی سقوط جمهوریت

گفت‌وگو با فضل‌الدین عیار والی پیشین پروان

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این گفت‌وگوی آمو با والیان جمهوریت، با فضل الدین عیار، والی پیشین پروان گفت‌وگو شده است.