افغانستان

کمیته جهانی نجات: نیازهای بشردوستانه در افغانستان افزایش یافته است

شهر هرات. عکس از آرشیف

کمیته جهانی نجات در اعلامیه‌ای گفته است که دو سال پس از روی کار آمدن طالبان، نیازهای بشردوستانه در سراسر افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده است.

این نهاد هشدار داده است که کاهش کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان در کنار فروپاشی اقتصادی، تغییرات اقلیمی و کاهش مردم به خدمان اولیه در افزایش ۶۰ درصدی شمار افراد نیازمند کمک کرده است.

این کمیته افزوده است که تنها ۲۳ درصد از بودجه مورد نیاز برای ارایه خدمات بشردوستانه امسال دریافت کرده است.

در اعلامیه این کمیته است که این نهاد سال گذشته ۴۰ درصد دریافت کرده بود و با کاهش کمک در سال روان، این کمیته قادر است برای ۲ میلیون یا کمتر در سراسر افغانستان کمک‌های بشردوستانه فراهم کند.

این اعلامیه افزوده است که با وجود چالش‌های عمده، این نهاد در دو زمستان گذشته توانسته است که از گرسنگی در افغانستان جلوگیری کند.

این نهاد افزوده است که با افزایش ارایه خدمات بشردوستانه در این سال شمار افراد که در معرض گرسنگی قرار دارند به سه میلیون نفر به شمول شمار قابل توجهی از کودکان، کاهش پیدا کرده است.

سلما بن عیسا مدیر کمیته جهانی نجات در افغانستان گفته است: «از ۱۵ اگست ۲۰۲۱، افغانستان همچنان با فروپاشی سریع اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. بهای آن را شهروندان عادی پرداخته‌اند. افرادی که قبلا شغل داشتند و خودکفا بودند، اکنون به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند و بسیاری از خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند هزینه تغذیه خود را تامین کنند».

او افزوده است: «پس از دو سال، اقتصاد از سیستم‌های بین‌المللی قطع شده و ۲۸.۸ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، در حالی که تقریبا کل جمعیت در فقر زندگی می‌کنند. تقریبا ۸۰ درصد از نیازمندان را زنان و دختران تشکیل می‌دهند».

خانم سلما همچنان از جامعه جهانی خواست که به حمایت بشردوستانه از مردم افغانستان، که تا هنوز جان بی شمار را نجات داده، ادامه دهد.

او گفته است: «امسال، در مواجهه با چالش‌های مهم، فعالان بشردوستانه توانسته‌‌اند فعالیت‌های خود را برای ارایه کمک‌های نجات بخش به بیش از ۱۷ میلیون شهروند افغانستان حفظ و گسترش دهند. به لطف سخت کوشی و فداکاری امدادگران افغانستان که تعهدشان به مردم افغانستان هرگز تزلزل نکرده است، سازمان‌هایی مانند کمیته جهانی نجات توانسته ‌اند حمایت اضطراری را به خانواده‌هایی در جمعیت دور افتاده ارایه کنند».

خانم سلما همچنان گفته است که کمیته جهانی نجات که با کمبود بودجه مواجه است از آینده ارایه کمک های بشردوستانه در افغانستان نگران است.

او تاکید کرده است که با کاهش یا قطع کمک‌های بشردوستانه جان میلیون‌ها نفر در این کشور به خطر مواجه می‌شود.