افغانستان

ایران و پاکستان بیش از ۳هزار مهاجر را در یک روز اخراج کردند

بیش از ۳هزار مهاجر افغانستان در یک روز از پاکستان و ایران اخراج و به کشور برگشتند.

وزارت مهاجران طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که ۲هزارو۶۲۱ مهاجر افغانستان در یک روز گذشته (چهارشنبه ۲۶ ثور) از ایران به گونه اختیاری و اجباری اخراج و به کشور برگشته‌اند.

بر اساس این خبرنامه، این مهاجران شامل خانواده‌ها و مجردان می‌شوند و از طریق مرز اسلام قلعه در هرات وارد افغانستان شده‌اند.

در همین حال، این وزارت در خبرنامه‌ای دیگری گفته است که ۳۷۰ مهاجر افغانستان دیروز (چهارشنبه ۲۶ ثور) از پاکستان نیز به گونه «اجباری» اخراج شده‌اند.

بر اساس این خبرنامه، این مهاجران از طریق گذرگاه مرزی اسپین بولدک در قندهار وارد کشور شده‌اند.

این وزارت طالبان می‌گوید که مهاجران برگشتی از پاکستان، شامل ۷۰ خانواده می‌شوند.

این در حالی است که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری مهاجران افغانستان را آغاز کرده و ایران نیز روند اخراج مهاجران را شدت بخشیده است.