دوسالگی سقوط جمهوریت

گفت‌وگو با کمال‌الدین نظامی والی پیشین پنجشیر

دو ساله‌گی سقوط جمهوریت ولایت‌ها چگونه سقوط نمودند؟ چرا برخی از ولایت‌ها بی هیچ مقاومتی به دست طالبان افتادند؟ در این گفت‌وگوی آمو با والیان جمهوریت، با کمال الدین نظامی، والی پیشین پنجشیر گفت‌وگو شده است.