افغانستان

سفارت طالبان در تهران از آغاز تدریجی توزیع گذرنامه برای شهروندان افغانستان خبر داد

سرپرست سفارت طالبان در تهران در دیدار با مقامات امور کنسولی وزارت خارجه ایران از آغاز تدریجی توزیع گذرنامه برای شهروندان افغانستان ساکن ایران خبرداد.

خبرگزاری تسنیم در این باره نوشت که فضل محمد حقانی؛ سرپرست سفارت طالبان در تهران در دیدار با مقامات امور کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران خواستار حل مشکلات حقوقی نوزادان افغانستان که در ایران متولد می‌شوند شد.

حقانی در ادامه این دیدار از آغاز روند تدریجی توزیع گذرنامه برای اتباع افغانستان که در ایران زندگی می‌کنند، خبرداد.

وی افزود که ما براساس اولویت بندی این روند را از نوزادان تازه به دنیا آمده آغاز کرده‌ایم و سپس برای دانشجویان نیز گذرنامه توزیع خواهیم کرد.

سرپرست سفارت طالبان در تهران با انتقاد از عدم تائید مدارک و گواهی ولادت نوزادان از سوی وزارت امور خارجه ایران خواستار همکاری طرف ایرانی برای برای حل این مشکل شد.