جهان

رییس جمهور چاد با رهبر کودتاچیان نایجر دیدار کرد

محمد ادریس دِبی، رییس جمهور چاد پس از نشست سران کشورهای غرب افریقا با عبدالرحمان تیانی، رهبر کودتاچیان در نیامی پایتخت نایجر دیدار کرده است.

پانزده کشور غرب افریقا بالای نایجر تحریم وضع کرده‌اند و به کودتاچیان هشدار داده‌اند که در صورت بازنگرداندن محمد بازوم، رییس جمهور سرنگون شده به قدرت به زور متوسل خواهند شد.

این در حالی است که روز یکشنبه، حامیان کودتا بالای سفارت فرانسه در نیامی یورش بردند، بیرون ساختمان را به آتش کشیدند و شیشه‌های آن را شکستند. پولیس نیز برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.

فرانسه نیز هشدار داده است که حمله به منافع‌اش را هرگز تحمل نخواهد کرد.