بازرگانی

اشتراک زنان در نمایشگاه ساخته‌های دستی و فرآورده‌ها در جوزجان

شماری از زنان در ولایت جوزجان، ساخته‌های دستی و فرآورده‌های خود را در یک نمایشگاه به نمایش گذاشته‌اند.

این نمایشگاه، که با حضور زنان از ۲۰ روستای جوزجان برگزار شده است، هدف آن بازاریابی محصولات کشاورزی زنان است.

برگزارکننده این نمایشگاه اعلام کرده است که هدف از برگزاری آن، تقویت اقتصاد خانواده‌ها در ولایت جوزجان است.

مقدس از قریه یکه باغ ولایت جوزجان به اینجا آمده است و محصولات کارگاه خیاطی خویش را براب فروش به نمایش گذاشته است.

او می‌گوید: «ما در این نمایشگاه اشتراک کردیم و می خواهیم از طریق آن کار و بار خود را پیشرفت بدهیم.»

بانوان متشبث و کشاورزان جوزجان اقلیتی از ولایت‌های شمالی افغانستان هستند که کشاورزی را به عنوان منبع کسب و کار و درآمد خود می‌دانند. آن‌ها اکنون با حضور در سی غرفه، ساخته‌های دستی و محصولات کشاورزی خود را به نمایش گذاشته‌اند و به دنبال یافتن بازار مصرف برای این محصولات هستند.

تاکنون، این نمایشگاه محدوده و هدف از آن، حمایت از بانوان و مخصوصاً مادران است. حضور زنان در این نمایشگاه نشان‌دهنده تلاش آن‌ها برای استقلال اقتصادی و ایجاد منابع درآمدی است.

فریده، یکی از زنان شرکت‌کننده در نمایشگاه، گفت: «بیشتر این زنان متشبث نان‌آور خانواده‌هایشان هستند و از طالبان می‌خواهند تا از زنان حمایت کنند و زمینه آموزش و تحصیل را برای آن‌ها فراهم کنند.»

سعدیه، باشنده دیگری از ولایت جوزجان، نیز افزود: «پس از بسته شدن مکتب و دانشگاه برای دختران و زنان، بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان دختر به کسب و کارهای کوچک رو آوردند و مشغول تجارت هستند.»

پس از بسته شدن مکتب و دانشگاه به روی دختران و زنان، شماری زیاد از دانش آموزان و دانشجویان دختر به کسب و کارهای کوچک رو آوردند و مصروف تجارت هستند.