موج

موج:‌ بحث در باره سفر نمایندگان ویژه ایالات متحده به دوحه

نماینده گان ویژه امریکا برای افغانستان در یک سفر پنج روزه راهی آسیای میانه و قطر شدند. رینا امیری و تام وِست، در این سفر با نماینده‌گان طالبان و شماری از تکنوکرات‌های افغانستان در دوحه پایتخت قطر و با مقام های کشورهای آسیای میانه در آستانه پایتخت کازاخستان دیدار و گفت وگو خواهند نمود. در این برنامه موج، این موضوع با مهمانان برنامه، رسول طالب، عضو پیشین هیات مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و واقف حکیمی، عضو پیشین مجلس نماینده گان به بحث گرفته شده است.