بازرگانی

افزایش بهای تکت هواپیماها در کابل

بهای تکت هواپیماها در کابل افزایش یافته است. برخی از شرکت های گردشگری می گویند که در بهای هر تکت هواپیما در مسیرهای مختلف از شصت تا یکصد و پنجاه دالر افزایش آمده است.

این شرکت‌ها می افزایند که مسافران بیشتر گواه افزایش بهای تکت در مسیرهای کابل-دبی، کابل-جده و کابل-تهران هستند.

مسافران در کابل از افزایش بهای تکت هواپیماها انتقاد دارند و می گویند که طالبان در مدیریت تکت هواپیماهای داخلی و خارجی نظارت ندارد.

بربنیاد اطلاعات برخی از شرکت‌های گردشگری در حال حاضر بهای تکت کابل-تهران از ۲۷۰ دالر به ۳۳۰ دالر افزایش یافته و به همین گونه بهای تکت کابل-دبی از ۵۰۰ دالر به ۶۵۰ دالر رسیده است.

افزون بر آن، بهای تکت دیگر مسیرها مانند کابل-استانبول و کابل جده نیز نسبت به هفته پیش به گونه کم پیشینه افزایش را نشان میدهد.

بلند رفتن بهای تکت هواپیماها، نگرانی جدی برخی از مسافران را نیز برانگیخته است.

شماری از مسافران میگویند که به دلیل این مشکل، نمی توانند بیماران شان را به بیرون انتقال دهند.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که بهای تکت هواپیماها با درنظر داشت، بهای تیل و مالیه سنجش می شود و برخی اوقات به دلیل نبود مسافر بهای آن افزایش می یابد.

طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان، قرارداد خدمات زمینی، امنیت هوانوردی و حریم هوایی میدان های هوایی افغانستان را به شرکت گاک امارات متحده عربی واگذار کرد انتظار می رفت این شرکت در جلب و جذب سرمایه گذاری و آغاز پرواز شرکت های هوانوردی بزرگ مانند فلای دبی، العربیه و امارات متحده عربی تلاش کند اما با گذشت بیش از یک سال تا هنوز این شرکت ها پروازهای خود را به افغانستان آغاز نکرده اند.