جهان

رئیس جمهور ایران به یوگاندا رفت

ابراهیم رییسی رئیس جمهور ایران در ادامه سفرش به سه کشور افریقایی، روز چهارشنبه با همتای یوگاندایی‌اش دیدار کرد.

تهران این سفر رییسی را به عنوان «آغاز تازه» در روابط با قاره افریقا یاد کرده است.

پیش از این رییس جمهور ایران به کنیا سفر کرده بود و قرار است از زمبابووی نیز دیدار کند.

مقامات عالی‌رتبه ایران و یوگاندا در حضور روسای جمهور دو کشور ۴ سند همکاری به امضا رساندند.

معافیت صدور ویزا، همکاری کشاورزی، تشکیل کمیسیون دائمی مشترک و بیانیه مشترک ۴ سند همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و یوگاندا بود که در حضور روسای جمهوری دو کشور امضا شد.

این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران هفته گذشته اعلام کرد که انتظار دارد تجارت تهران با کشورهای افریقایی در سال روان به بیش از ۲ میلیارد دالر افزایش پیدا کند.