بازرگانی

روند استخراج نفت از بلاک قشقری حوزه نفتی آمو دریا آغاز شد

طالبان در پانزدهم جدی سال ۱۴۰۱ قرارداد استخراج نفت حوزه نفتی آمو دریا را به یک شرکت چینایی واگذار کردند.

شرکتی که در دوران جمهوریت در استخراج نفت از این حوزه موفق نشد و به دلیل «عدم تکمیل مکلفیت» قرارداد با این شرکت فسخ شد.

اکنون سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان همراه با مسوولان این شرکت کار استراج نفت در ولایت سرپل را آغاز کردند.

شهاب الدین دلاور. سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان گفت: «این شروع استخراج است و میزان استخراج روزانه به ۲۰ تن افزایش خواهد یافت.»

در سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی، حکومت پیشین به دلیل کاهش در استخراج نفت، تصفیه نفت در بیرون از کشور و ایجاد نشدن پالایشگاه از سوی شرکت ملی نفت چین، قرارداد را با این شرکت فسخ کرد.

اما هنگامی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، بار دیگر قرارداد استخراج نفت حوزه نفتی آمو دریا را با چینایی‌ها واگذار کردند.

بهرام رامش؛ آگاه مسایل اقتصادی در این باره می‌گوید: «قرارداد همراه شرکت که قبلاً قرارداد شده بود، فسخ شد. لیاقت این قرارداد را ندارد. اما طالبان باز هم همراهشان قرارداد کرد و شروع به فعالیت کرد یک جفای بزرگ است.»

طالبان قرارداد حوزه نفتی آمو دریا را برای بیست سال با شرکت چینایی قرارداد بسته است و انتظار می‌رود این شرکت از بخش‌هایی در حدود ۴۵۰ کیلو متر در ولایت های، سرپل، جوزجان و فاریاب نفت استخراج کنند.

سیرقریشی؛ آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این قرارداد ۲۵ ساله است و سرمایه‌گذاری آن به ۵۴۰ میلیون دالر می‌رسد و اداره تحت کنترل طالبان در این پروژه ۲۰ درصد مشارکت خواهد داشت و می‌تواند به ۷۵ درصد افزایش یابد.»

برای نخستین بار قرارداد حوزه نفتی آمو دریا در سال با شرکت ملی نفت چین در سال ۱۳۸۹ به امضا رسید؛ اما به دلیل ناکارآمدی شرکت، قرارداد فسخ شد و حکومت پیشین میلیون ها دالر زیان دید.