زنان

نگرانی‌ها از تاثیر محدودیت‌های آموزشی بر راه زنان در بخش بهداشت افغانستان

پیامدهای ناگوار متوقف ماندن روند آموزشی دختران و زنان در افغانستان با گذشت هر روز زوایای جدید پیدا می‌کند، نهاد جهانی «پاملرنه» در تازه‌ترین مورد تاثیر آن را در بخش بهداشتی افغانستان بررسی کرده است.

گزارش این نهاد نشان می‌دهد که اگر روند آموزش زنان و دختران افغانستان متوقف بماند، افغانستان در آینده نه چندان دور با دگرگونی‌هایی در بخش خدمات بهداشتی روبرو خواهد شد.

کمبود پزشکان، پرستاران و قابله‌های زن یکی از مشکلات مهمی است که افغانستان در بخش بهداشتی با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد.

در بخشی از این گزارش آمده است: «بدون آموزش صحی لازم و بسنده برای زنان، افغانستان کارمندان صحی آموزش دیده نخواهد داشت. در آینده اثر منفی بر دسترسی زنان به خدمات بهداشتی خواهد داشت و شمار پرستاران، قابله‌ها و مشاوران تغذیه زنان در افغانستان کاهش خواهد یافت.»

با متوقف شدن روند آموزش دختران و زنان افغانستان نگرانی‌ها از کمبود پزشکان زن در آینده در حالی مطرح می‌شود که حتا در حکومت پیشین نیز نظام بهداشتی افغانستان با کمبود کارمندان زن روبرو بود.

سید عبدالله احمدی؛ رییس پیشین شفاخانه وزیر محمد اکبرخان کابل گفت: «دپارتمنت‌های مختلفی مثل دپارتمنت جراحی عمومی، داخله، جراحی اعصاب، ارتوپیدی، گوش و گلو و داخله اطفال و دیگر دپارتمنت‌ها به کادرهای متخصص از طبقه اناث ضرورت داشتند.»

زنان و دختران افغانستان که با ده‌ها برنامه و آرزو برای آینده به آموزش‌هایشان ادامه می‌دادند، می‌گویند که با بسته شدن دروازه مکتب‌ها و دانشگاه‌هایشان اکنون در یک سردرگمی و با یک آینده ناروشن روبرو هستند.

حنیفه؛ باشنده بامیان گفت: «تا به چی وقت طالبان ما را به درس نمی‌مانند؟ چرا این کار را می‌کنند؟ ما تا چه وقت نمی‌توانیم که برویم و درس بخوانیم؟»

اثر نبود پزشکان زن به ویژه در روستاهای کشور بیشتر از جاهای دیگر به چشم می‌آید، در برخی از روستاها مردان حاضر نیستند تا زنان‌شان برای درمان نزد داکتران مرد بروند.

عبدالله؛ باشنده کنر گفت: «اگر زنان تعلیم نبینند، بعضی از امراضی هستند که یک زن نمی‌تواند که بدون یک داکتر زن به کسی دیگری بگویید.»

عبدالرحمان؛ باشنده کنر نیز می‌گوید: «حالا برای آموزش زنان ما نیاز جدی داریم که باید زنان به خاطر آموزش اجازه پیدا بکنند که تداوی بیماران زن را انجام بدهند.»

افزایش مرگ و میر نوزادان و مادران در نبود کارمندان حرفه‌ای زن یکی از نگرانی‌های مهم در افغانستان است. سازمان صحت جهانی در گزارشی افغانستان را یکی از خطرناک‌ترین مکان‌های روی زمین در هنگام زایمان گفته است.

این سازمان گفته است که در سال ۲۰۲۰، هشت‌هزار و ۷۰۰ زن در افغانستان در هنگام زایمان جان‌هایشان را از دست داده‌اند.