بازرگانی

سه خبر کوتاه اقتصادی

ساخت یک هواپیمای کوچک در افغانستان؛ درخواست سرپرست وزارت اقتصاد طالبان از ملل متحد و رشد ۷ درصدی صادرات افغانستان را در بسته اخبار جهان بخوانید.

ساخت یک هواپیمای کوچک در افغانستان

یک مهندس شرکت هوانوردی آریانا قادر به ساخت هواپیمای کوچک شد.

این مهندس که داوود نام دارد، می‌گوید که بیشتر در ساخت این هواپیما از آلمونیم کار گرفته است و اگر امکانات فراهم شود، نوآوری‌های آن معیاری خواهد شد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در هنگام بازدید از این هواپیما به سازنده آن کمک نقدی کرد.

درخواست سرپرست وزارت اقتصاد طالبان از ملل متحد

رییس جدید جامعه بشری و رییس هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان با سرپرست وزارت اقتصاد طالبان درباره ارایه کمک‌های بشری گفت‌وگو کردند.

قاری دین محمد حنیف از مسوولان این دو نهاد خواسته است که بر کمک‌هایشان در بخش‌های پروژه‌های توسعه‌ای برنامه‌های آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی حرفوی نیز توجه داشته باشند.

این مقام کابینه طالبان به این باور است که این‌گونه کمک‌ها از یک سو زمینه کار را فراهم می‌کند و از سوی دیگر سبب رشد اقتصاد خواهد شد.

رشد ۷ درصدی صادرات افغانستان

برنامه جهانی غذا گزارش داده است که صادرات افغانستان در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ میلادی، هفت درصد رشد داشته است.

بربنیاد داده‌های بانک جهانی، افغانستان در این مدت، به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر به بیرون از کشور کالا فرستاده است.

در این گزارش آمده است که واردات افغانستان، در سه ماه اول، سال ۲۰۲۳ به یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر می‌رسد که نسبت به زمان مشابه سال پار ۳۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.